جميع المهن بالفرنسية مترجمة بالعربية

اسماء المهن المختلفة والوظائف بالفرنسية ، جميع اسماء المهن بالفرنسية والعربية  للمذكر والمؤنث.
Les professions & les métiers 
 تعلم اشهر المهن والوظائف بالفرنسية . الكلمة بالمذكر والمؤنث

جميع المهن بالفرنسية مترجمة بالعربية

Nom Masculin  مذكر Nom Féminin  مؤنث
un acteur
ممثل
une actrice
un assistant sociale
أخصائي اجتماعي
une assistante sociale
un arbitre
حكم
une arbitre
un architecte
مهندس معمارى
un architecte
un avocat
محامى
une avocate
un banquier
مصرفى
une banquière
un boulanger
خباز
une boulangère
un boucher
جزار
une bouchère
un caissier
أمين الصندوق
une caissière
un chanteur
مغنى
une chanteuse
un chanteur (lyrique)
مغنى
une cantatrice
un chef d'entreprise
مدير شركة
une femme chef d'entreprise
un coiffeur
حلاق
une coiffeuse
un comptable
محاسب
une comptable
un commerçant
تاجر
une commerçante
un couturier
خياط
une couturière
un critique
(de films, d'art, etc.)
ناقد
une critique
un cuisinier
طباخ
une cuisinière
un danseur
راقص
une danseuse
un dentiste
طبيب أسنان
une dentiste
un docteur
طبيب
une doctoresse
une docteure
une docteuse
un écrivain
كاتب
un(e) écrivain(e)
un employé
(de bureau)
موظف
une employée
 (de bureau)
un enseignant
معلم
une enseignante
un facteur
عامل
une factrice
un peintre
رسام
une peintre
un fonctionnaire
مسئول - موظف
une fonctionnaire
un ingénieur
مهندس
une ingénieure
un infirmier
ممرض
une infirmière
un informaticien
برمجى كمبيوتر
une informaticienne
un journaliste
صحفى
une journaliste
- un kinésithérapeute
 - un kiné
أخصائي العلاج الطبيعي
un médecin
طبيب
un médecin
un militaire
جندى - عسكرى
Un modéliste
مصمم ملابس
une modéliste
un musicien
موسيقى
une musicienne
un opticien
طبيب عيون
une opticienne
un ouvrier
عامل
une ouvrière
un pâtissier
طاه المعجنات
 حلوانى
une pâtissière
un patron
صاحب العمل
 une patronne
un P.D.G.
(Président Directeur Général)
مدير عام
un propriétaire
مالك
une propriétaire
un psychologue
طبيب نفسانى
une psychologue
un pompier
رجل إطفاء
une pompière
un pharmacien
صيدلي
une pharmacienne
un photographe
مصور
une photographe
un pilote
طيار
un pilote
un politicien
سياسي
une politicienne
un professeur
أستاذ
un(e) professeur(e)
un publicitaire
مصمم دعاية - إعلانات
une publicitaire
un réalisateur
مخرج
une réalisatrice
un restaurateur
صاحب مطعم
une restauratrice
un secrétaire
سكرتير
une secrétaire
un serveur
خادم
une serveuse
un sportif
رياضي
une sportive
un steward
مضيف
une hôtesse de l’air
un styliste
مصمم ملابس
une styliste
un vendeur
بائع
une vendeuse
- un voyagiste
- un agent de voyage
وكيل السفر

ليست هناك تعليقات