Exercices sur les nombres تمارين على الأعداد الفرنسية

 Exercices sur les nombres 
   تمارين على الأعداد الفرنسية

Exercices sur les nombres    تمارين على الأعداد الفرنسية

Exercices :Écrivez les nombres ci-dessous    اكتب الأعداد
3 ..........................................................
..........................................................
..........................................................
50 ..........................................................
51..........................................................
52 ..........................................................
53 ..........................................................
54 ..........................................................
80 ..........................................................
81 ..........................................................
82 ..........................................................
83 ..........................................................
92 ..........................................................
93 ..........................................................
94 ..........................................................
100 ..........................................................
101 ..........................................................
102 ..........................................................
100 ..........................................................
101 ..........................................................
102 ..........................................................
100 ..........................................................
101 ..........................................................
102 ..........................................................
22000 ..........................................................
41 ..........................................................
42 ..........................................................
43 ..........................................................
1000 ..........................................................
1001 ..........................................................
1002 ..........................................................
1003 ..........................................................

إظهار التعليقات
إخفاء التعليقات

هناك تعليق واحد: